En İyi Sözlü ve Poster Bildiri Özetleri

En İyi Sözlü Sunumlar

1. S 004 – Adeziv Rezin Simanların Zirkonyum Oksit Seramiklere Bağlanma Dayanımı: Yüzey İşlemlerinin Etkisi
Cansu Atalay - Hacettepe Üniversitesi
Hediye : Quintessence kitap : Dişhekimleri için Temel Fotoğrafçılık B. Serdar Akdeniz-Çağrı Ural yayını & 2021 EDAD Kongre katılımı


2. S 021 – Diş Rengi Seçiminde Aydınlatma Koşullarının Tutarlılığının Değerlendirilmesi
Günçe Ozan, Murat Tiryaki, Meltem Mert Eren, Hande Şar Sancaklı - İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD
Hediye : 2021 EDAD Kongre katılımı


3. S 019 – Restorasyon Kalınlığının ve Abutment Materyalinin Monolitik Zirkonyum Kronların Rengi Üzerindeki Etkisi
Hamiyet Kılınç - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi ABD
Hediye : 2020 sonuna kadar EDAD etkinliklerine Katılım


En İyi Poster Sunumları

1. PP-07/ Farklı Dental Porselen Sistemlerinin Renk Değişimlerinin İncelenmesi
Mehmet Çağatay Ulucan, Melek Kılıç, Giray Bolayır, Banu Çukulöz Bayındır - Kütahya Tavşanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Hediye : Quintessence Tek üye İmplantlar Kitabı - Dennis Tarnow & 2021 EDAD Kongre kaydı


2. PP-08 / Diş Fırçalamanın Kompozit Rezin ve Cam İyonemer Siman Materyalleri Üzerine Etkileri
Hande Selenga Osmanağaoğlu, Dilek Tağtekin, Funda Yanıkoğlu - Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD
Hediye : 2021 EDAD Kongre kaydı


3. PP-05 / Diş Boyut Uyumsuzluğundan Kaynaklanan Diastema Vakasında Kompozit Rezinlerle Estetiğin Sağlanması
Özlem Elibol Kanar, Dilek Tağtekin, Bora Korkut - Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Hediye : 2020 sonuna kadar EDAD etkinliklerine katılım